Site226

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності інтернет ресурсу https://space-studio.com.ua/ (далі – Політика) визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичну(их) особу(и) – користувача(ів) (далі – Користувач) офіційного сайту https: //space-studio.com.ua/ (далі – Сайт).

1.2. Під інформацією про Користувачів Сайту для цілей Політики розуміється:

1.2.1. інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або в процесі використання сервісів Сайту – адреса електронної пошти, акаунти в соціальних мережах, публічна інформація облікового запису користувача в соціальних мережах, доступна з використанням їх офіційного API;

1.2.2. інформація, яка автоматично передається сервісам Сайту в процесі використання Сайту Користувачами: IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення.

1.3. Політика застосовується лише до Сайту, не встановлює відповідальності щодо сайтів третіх осіб, на які Користувач Сайту може перейти за посиланнями, розміщеними на Сайті, не контролює роботу зазначених сайтів та не гарантує у цьому випадку збереження даних Користувача.

1.4. Використання сервісів та служб Сайту означає беззастережну згоду Користувача з Політикою та зазначеними в ній умовами обробки та захисту інформації про Користувачів Сайту. У разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту.

1.5. Політика розроблена та реалізується https://space-studio.com.ua/ відповідно до законодавства Російської Федерації та загальноприйнятих норм та правил використання ресурсів мережі «Інтернет».

1.6. Під адміністратором Сайту розуміється особа(и), уповноважені(і) на управління Сайтом, у тому числі шляхом організації обробки даних Користувачів.

2. ЦІЛІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. https://space-studio.com.ua/ здійснює обробку інформації про Користувачів Сайту з метою комунікації адміністраторів Сайту з Користувачами під час проведення на Сайті онлайн-інтерв'ю та голосувань з різних питань, а також збору знеособленої статистики відвідуваності.

2.2. При обробці інформації про Користувачів Сайту здійснюється збирання відповідної інформації, а також її зберігання.

2.3. https://space-studio.com.ua/ гарантує, що не переслідує інших цілей опрацювання інформації про Користувачів Сайту, крім зазначених у пункті 2.1 Політики.

2.4. Обробка інформації про Користувачів Сайту з метою, яка відрізняється від цілей, зазначених у пункті 2.1 Політики, допустима після внесення відповідних змін до цього розділу Політики.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Обов'язкова для використання сервісів Сайту інформація про Користувачів Сайту не позначається певним чином.

3.2. Обробка даних Користувачів здійснюється у тому числі відповідно до Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональні дані».

3.3. Інформація про Користувачів Сайту зберігається на електронних носіях та обробляється за допомогою автоматизованих систем.

3.4. Інформація про Користувачів Сайту зберігається постійно.

3.5. Інформація про Користувачів Сайту не передається будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством Російської Федерації.

3.6. Надання даних Користувачів Сайту на запит державних органів здійснюється у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

3.7. Дані Користувачів Сайту знищуються адміністраторами Сайту у разі досягнення цілей обробки цих даних.

3.8. У разі втрати або розголошення даних Користувачів Сайту адміністратори Сайту інформують відповідних Користувачів про втрату або розголошення їх даних.

3.9. Адміністратори Сайту вживають необхідних організаційних та технічних заходів для захисту інформації, зазначеної в пункті 1.2 Політики, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.10. Адміністратори Сайту вживають усіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням інформації, зазначеної в пункті 1.2 Політики.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Адміністратори Сайту, які допустили своїми діями (бездіяльністю) втрату або розголошення даних Користувачів Сайту, несуть відповідно до законодавства Російської Федерації відповідальність за збитки, які зазнали відповідні Користувачі у зв'язку з неправомірним використанням їх даних.

4.2. У разі втрати або розголошення даних Користувачів Сайту, адміністратори Сайту не несуть відповідальності, якщо дана інформація:

4.2.1. стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;

4.2.2. була отримана від третьої сторони до її отримання адміністраторами Сайту;

4.2.3. була розголошена за згодою відповідного Користувача Сайту.

5. Вирішення суперечок

5.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачами Сайту та адміністраторами Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

5.2. У разі недосягнення угоди по суті пред'явленої претензії суперечка буде передана на розгляд до суду відповідно до законодавства Російської Федерації.

5.3. До відносин між Користувачами Сайту та адміністраторами Сайту застосовується законодавство Російської Федерації.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Партія має право вносити зміни та доповнення до Політики без попереднього погодження з третіми особами, у тому числі Користувачів Сайту.

6.2. Нова Політика набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено законодавством України, загальноприйнятими нормами та правилами використання ресурсів мережі Інтернет або положеннями нової Політики.

6.3. Всі пропозиції та (або) питання щодо застосування Політики слід повідомляти на e-mail адресу info@space-studio.com.ua.

6.4. Політика діє з моменту її опублікування на Сайті за адресою: https://space-studio.com.ua/.

Site53

Site54

dot line